1. Gương là gì? Gương là sản phẩm kính tráng bạc (hoặc các kim loại như nhôm hoặc đồng) có độ phản xạ gần như toàn phần, khi nhìn vào gương cho ta một hình ảnh phản chiếu có chiều ngược lại so với vật thể được phản chiếu, kích thước của vật thể ảo này đúng bằng vật thể thật. Gương được sử dụng phổ biến trong trang trí các không gian trật hẹp hay.. Đọc tiếp